Partner ügyvédek

Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

Dr. Sárhegyi Zoltán 1981-ben szerzett jogi diplomat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1983-ban szerzett jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsgát.

Vállalkozók és vállalkozások képviselete a gazdasági szférában, majd a megfelelő jogi környezet kialakítása után gazdasági társaságok alapítása, jogi képviselete. A jogi képviseleti munkában kiemelkedő szerepet kapott a lízing és a factoring tevékenységhez, valamint a nagyberuházásokhoz (útépítések, vezetéképítések, stb) kapcsolódó jogi munka.

Szakterületek:

 • polgári jog
 • társasági jog
 • követeléskezelés

Nyelvtudás:

angol

Tanulmányok, szakmai tapasztalat:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomat, majd 1991-ben szerzett jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsgát.

Jogászi munkája során számos területen nyújtott kiemelkedő, az egész szakma által elismert teljesítményt elsősorban a peres eljárásokban nyújtott jogi képviseletek alkalmával. Rendkívüli tapasztalattal rendelkezik a nagy összetettséggel és jelentősséggel bíró beruházások és ügyletek lebonyolításában, ahol a magas színvonalú jogi szaktudáson kívül különlegesen konstruktív problémamegoldó tevékenységének köszönhetően mozdítja előre az ügyfelek céljainak sikeres megvalósítását.

Szakterületek:

 • polgári jog
 • peres és nem-peres jogviták
 • nemzetközi választottbírósági eljárások
 • társasági jog

Nyelvtudás:

angol

Tanulmányok, szakmai tapasztalat

1988-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1990-ben jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsgát tett.

A diploma megszerzése után állami vállalatoknál, illetve jogtanácsi munkaközösségben végzett jogi előadói munkát, majd a szakvizsga letételét követően egyéni ügyvédként, később vezető jogtanácsosként folytatta tevékenységét.

1994-től 2003-ig magántársaságoknál látott el különböző vezető tisztségeket. 1996 és 1998 között a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Ellenőrző Testületének elnöke. 2010 és 2012 között a Miniszterelnök jogi tanácsadója, majd 2012-től 2014-ig a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkára és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felettes vezetője.

2016-ban megalapította a Győri Tibor Ügyvédi Irodát, amelynek vezető partnere. Az ügyvédi iroda ugyanebben az évben kötött társulási megállapodást a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodával.

Szakterületek:

 • polgári jog
 • gazdasági jog
 • közigazgatási jog, kodifikáció
 • társasági jog

Nyelvtudás:

német